Als starter aan het werk bij VITO

“Met een juniorprofiel heb je eindeloos veel mogelijkheden om verder te groeien en tegelijkertijd een brede basis te ontwikkelen. Dit geeft zowel de starter als de klant de kans om meerdere taken en domeinen op zich te nemen,” vertelt Hans, DevOps Engineer bij FlowFactor. VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, schakelde de ondersteuning in van FlowFactor voor hun pilootstudie rond medische data voor de preventie en vroege opsporing van chronische ziektes. Hans Habraken kreeg als starter de kans om zich aan de hand van de juiste tools te verdiepen in belangrijke, persoonlijke en gevoelige materie en deze verder te verwerken. Zo kon hij groeien in de interessante omgeving die VITO te bieden had.

logo flowfactor

De eerste carrièrestappen van Hans bij FlowFactor

Na een stage waarbij Hans via DevOps applicaties leerde opzetten die automatisch werden geüpdatet en gemonitord, was Hans zeker dat hij verder wilde in de richting van automatisering en the cloud. Zo kwam hij terecht bij FlowFactor. Hier kon hij al snel zijn ken- nis in de praktijk toepassen bij VITO, een project waar hij in verschillende domeinen al snel kon bijleren.

VITO – voor onderzoek en preventie van chronische ziektes

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, is een strategisch onderzoekscentrum van de Vlaamse overheid. Als onderzoeksorganisatie met een sterke focus op duurzaamheid, worden oplossingen gezocht voor heel wat maatschappelijke uitdagingen, zoals de vergrijzing en de toename van chronische ziektes onderzocht. VITO focust hierbij op de preventie van chronische ziektes en onderzoekt vroegtijdige patronen in data van mensen, zowel klinische en moleculaire data, als omgevings- en gedragsdata. Data wordt verzameld om de ontwikkeling van een ziekte op te sporen of via een gedragspatroon de parameters van vroege alarmsig- nalen op te vangen. VITO staat in voor het onderzoek en de opvolging van deze indicatoren, die de nood aan een preventieve aanpassing bepalen op vlak van voeding, beweging, etc.

Pilootstudie ‘I AM my health’ als startersproject voor Hans

Het “I AM my health”-programma focust op onderzoek dat bijdraagt aan de overgang van een ziekte-georiënteerd naar een voorspellend, gepersonaliseerd en participatief gezondheids-systeem voor de preventie van niet-overdraagbare ziekten. Voor de “I AM Frontier” pilootstudie worden een 30-tal medewerkers van VITO nauwgezet opgevolgd voor een periode van 18 maanden: bloed-, urine- en andere stalen worden verzameld en geanalyseerd, zowel de activiteit als de hartslag wordt gemeten met draagbare trackers, er worden vragenlijsten ingevuld en retinafoto’s genomen. Een grote uit- daging bij dit project lag bij het Data Management; alle diverse data, die vanop verschillende tijdstippen en uit meerdere labo’s worden verzameld en door- vloeien naar één server, moesten in één coherente data-infrastructuur worden gegoten, verwerkt en gerapporteerd naar de deelnemers en onderzoekers.

 

VITO beschikte al over een eigen IT-departement, maar zocht voor dit project externe ondersteuning en consultancy op vlak van IT-ontwikkelings- capaciteiten. De bedoeling van dit project is om op termijn het onderzoek op te schalen en manuele interventies bij het verwerken van data zoveel mogelijk te elimineren door een automatiseringsproces.

Full-time leertraject met de nodige begeleiding

Ongeveer zeven maanden bracht Hans door bij VITO om het project verder te ondersteunen. Bij de start van het project, zat Hans om de twee weken samen met Flowfactor en VITO IT-experten en onderzoekers om alles verder af te stemmen. Daarnaast kon Hans steeds terugvallen op de eigen IT-afdeling van VITO en op de expertise van FlowFactor; seniors stonden in voor de begeleiding en gaven aan welk proces of welke technieken het beste resultaat zouden bieden. Aan de andere kant beschikt Hans over een frisse, flexibele en jonge attitude waardoor zijn inzet niet beperkt bleef tot één afgelijnd specialisatiedomein. Dit liet toe om flexibel in te spelen op de steeds verder evoluerende vereisten die in een onderzoeks- omgeving niet altijd op voorhand kunnen worden vastgelegd.

 

FlowFactor bood Hans begeleiding in de auto- matisering van processen voor gevoelige, medische en persoonlijke data en ging aan de slag met de nodige tools zoals Apache Airflow en scripting in Python. De ondersteuning van FlowFactor was voor VITO heel belangrijk voor de risicoanalyses van de veiligheid en privacy van data. Samen gingen ze op zoek naar een oplossing die de risico’s zo klein mogelijk kon houden en de ethische én wettelijke regels respecteerde.

"Hans is steeds heel aandachtig geweest en hield zijn aandacht ook gericht op de data, wat oorspronkelijk niet zijn focuspunt was. Hij zag de “rode vlagjes” of gebreken in de hoeveelheden data zodat het teruggestuurd kon worden naar het labo.”

Jan Theunis - Project Manager Sustainable Health bij VITO

Samenwerking tussen VITO en juniorprofiel Hans

Beide partijen blikken tevreden terug op een aan- gename en vlotte samenwerking. VITO was op zoek naar een echte duizendpoot en manusje-van-alles. Op die manier kon Hans als starter verder groeien doorheen en samen met het project. De medische sector met nieuwe aspecten zoals de programmeer- talen “Python”, “Apache Airflow”, “R” en de opzet van databases, gaven Hans de energie om bij te leren en verder onderzoek te voeren.

 

Toekomstplannen binnen en naast VITO Hans heeft op enkele maanden samen met VITO een data management systeem opgezet om dit op termijn uit te bouwen en op te schalen voor een grootschaliger onderzoek met meer gegevens.

 

Op dit moment biedt FlowFactor vooral remote support aan; als bepaalde zaken niet optimaal functioneren, lost Hans deze op. Hans kijkt er alvast naar uit om het project verder te zetten. In de tussentijd focust hij zich op zelfstudie om te blijven bijleren. Zo kan hij verder een brede basis uitbouwen, wat VITO zo interessant maakt voor hem aangezien hij zich niet in één specifiek domein hoeft te specialiseren. Op naar een uitdagende toekomst met veel interessante plannen!

Auteur: Johan Janssen, 30 sept 2019