Tracking framework boost business bij Bose

De nieuwe datagedreven aanpak van Bose – met name rond marketing en verkoop – is gebaseerd op het betrouwbare en gestructureerde event-based tracking framework van Xplore Group.

Bose heeft al een hoge digitale maturiteit. Toch blijft het toonaangevende audiomerk voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om een betere klantenervaring te realiseren. Bose beheert 35 websites op een globaal platform, naast een digitaal resellerplatform en vijf B2B-platformen. Tot de digitale touchpoints van het bedrijf behoren ook apps, e-mail en online reclame.

 

Door op dezelfde manier naar alle platformen te kijken, wil Bose meer inzicht creëren en tot zinvolle optimalisering komen. Maar om het juiste plan voor een betere klantenervaring uit te tekenen, had Bose eerst nood aan een gestructureerde en betrouwbare datastrategie. Met dat doel voor ogen vroeg Bose aan Xplore Group om een event-based tracking framework te implementeren.

 

Het resultaat van die implementatie is een Generic Digital Data Layer (GDDL) framework. Dat laat Bose toe dieper inzicht te krijgen in het klantengedrag en de respons op de gebruikte content. Dat inzicht dient als grondstof voor verdere optimalisering en personalisering.

 

Dankzij het platform voert Bose de tracking van klantengedrag en content performance nu op alle websites en domeinen op een uniforme manier uit. Xplore Group implementeerde Adobe Analytics en Adobe Launch om er zeker van te zijn dat Bose met het framework de best mogelijke resultaten behaalt.

Xploration

Bose zocht een manier om meer inzicht te verwerven, gebaseerd op het verzamelen van data op ruim veertig digitale platformen.

Onze oplossing

Xplore Group implementeerde het Generic Digital Data Layer framework om Bose meer inzicht te geven in klantengedrag en in de respons op gebruikte content.

Integratie

  • Adobe Launch
  • Adobe Analytics

Resultaat

Bose hanteert op al zijn platformen dezelfde generische datastructuur. Het verzamelen en analyseren van data bezorgt Bose de mogelijkheid om betere analyses uit te voeren en data terug te koppelen voor oefeningen rond optimalisering en personalisering. Het grotere vertrouwen in data leidt tot een betere, datagedreven aanpak van marketing en verkoop doorheen het hele bedrijf.