Het draait allemaal rond de UX van een website

Bij de ontwikkeling van een website komt een intensieve voorbereiding kijken. Xplore Group effende het pad voor de nieuwe website van Sibelga: van de eerste analyses tot de wireframes.

Sibelga is de enige distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast is Sibelga verantwoordelijk voor de meteropneming, de validering en het beheer van de verbruiksgegevens. Het bedrijf telt ongeveer duizend medewerkers.

Sibelga schakelde Xplore Group in voor het design van haar nieuwe website. Tijdens interactieve workshops verzamelde Xplore Group informatie over de doelstellingen en KPI’s van de website. Op basis van de objectieven, taken, behoeften en pijnpunten van de gebruikers werden verschillende persona’s ontwikkeld. Xplore Group definieerde vervolgens een doelgerichte customer journey voor elk van die persona’s, samen met een contentstrategie voor de verschillende communicatiekanalen.

Xplore Group ontwikkelde een overkoepelende digitale architectuur, met de website als één van de kanalen om de klant te ondersteunen. Via online testen zorgde Xplore Group voor de evaluatie van de hiërarchische structuur van de website. Vervolgens vond de ontwikkeling van de wireframes plaats, opnieuw gevalideerd door eindgebruikers. Tot slot zorgde Xplore Group voor de nodige tekst en uitleg bij de goedgekeurde wireframes, bij wijze van extra ondersteuning voor de ontwikkelaars.

In een volgende projectfase assisteert Xplore Group Sibelga bij de selectie, briefing en opvolging van het bedrijf dat de website ontwikkelt. De focus van Xplore Group ligt daarbij voornamelijk op de monitoring van de vereisten van business en eindgebruikers. Eenmaal de nieuwe site live is, blijft Xplore Group verantwoordelijk voor de optimalisering van de conversie.

UX
Van analyse tot wireframe

Xploration

Sibelga had nood aan een nieuwe website, als deel van een nieuwe digitale architectuur.

Onze oplossing

Xplore Group ontwierp een nieuwe website voor Sibelga: van de eerste analyses tot de wireframes.

Integratie

  • Ontwikkeling van persona’s en customer journeys
  • Analyse van de user interface
  • Digitale architectuur 
  • Wireframes
  • Validering door de gebruikers
  • Selectie, briefing en opvolging van de ontwikkeling
  • Optimalisering van conversie

Resultaat

De nieuwe website van Sibelga is makkelijk te raadplegen, gebruiksvriendelijk en klantgericht.

Wat kan Xplore Group voor jou betekenen?
Laat het ons weten.

Voor meer info: Privacy Policy