Blockchain

De distributed ledger achter het concept van blockchain zal heel wat sectoren ingrijpend veranderen. Tegelijk vormt de ontwikkeling van een blockchainoplossing vaak een grote uitdaging. Xplore Group helpt je met prototypes en de implementatie van blockchain.

Blockchain werd voor het eerst ontwikkeld voor elektronisch geld, met Bitcoin als bekendste voorbeeld. Intussen bestaan er ook andere toepassingen, onder meer voor slimme contracten en asset management.

Door smart contracts uit te rollen op de ledger wordt het toepassingsgebied van blockchain heel ruim: van asset management tot intelligente businesscontracten, compleet anoniem en gebaseerd op het vertrouwen dat volgt uit de gebruikte cryptografie.