Duidelijkere financiële rapportering voor de VRT

De VRT, een toonaangevend mediabedrijf in België, had een rapportagetool nodig zodat alle collega’s vanuit dezelfde cijfers werkten voor de financiën. Dankzij competence center Cloubis hebben ze nu een gestroomlijnd proces voor financiële data rapportering en realtime inzicht in de belangrijkste statistieken.

Het medialandschap in Vlaanderen is dynamisch en zeer concurrerend, en dus is nauwkeurige financiële verslaglegging van cruciaal belang. De rapportageprocessen bij de VRT bleken tijdrovend en foutgevoelig door het vele handmatige werk, waardoor zij dringend nood hadden aan een moderne oplossing. Hiervoor gingen ze op zoek naar een partner en kwamen al snel uit bij Xplore Group’s competence Center Cloubis.  Hun taak was duidelijk: de financiële gegevens via het data lake verwerken zonder handmatige tussenstappen, en deze koppelen aan Power BI om te komen tot een enterprise grade rapportering oplossing

 

Uitdagingen

De VRT had te maken met verschillende uitdagingen die moesten worden aangepakt:

  1. Tijdrovende handmatige gegevensverzameling: Het financiële team van de VRT moest handmatig gegevens uit meerdere bronnen verzamelen, wat leidde tot vertragingen en mogelijke fouten in de rapportage.
  2. Gebrek aan real-time zichtbaarheid: Het ontbreken van een gecentraliseerd rapportagesysteem maakte het voor stakeholders moeilijk om snel toegang te krijgen tot actuele financiële inzichten.
  3. Beperkte visualisatiemogelijkheden voor gegevens: De bestaande rapporteringstools van de VRT hadden niet de mogelijkheid om visueel aantrekkelijke en interactieve rapporten te genereren, wat een effectieve datacommunicatie in de weg stond.
  4. De verschillende gebruikers en stakeholders hebben allemaal hun eigen belangen en financiële gegevens waar ze toegang toe moeten hebben.

 

Het doel was om deze verschillende belangen in één rapport samen te voegen. Hiervoor creëerde Cloubis een interactief rapport bestaande uit meerdere lagen waar de gebruiker doorheen kan navigeren. Specifieke KPI’s worden getoond in een centraal dashboard voor een meer algemeen overzicht. En tot slot werden er ook geautomatiseerde triggers ingesteld om gebruikers te waarschuwen als bepaalde drempels worden overschreden.

Xploratie

De VRT had een partner nodig die kon helpen bij het stroomlijnen van hun financiële rapportage. Zo konden vergaderingen gaan over de werkelijke cijfers in plaats van over de nauwkeurigheid ervan.

Onze oplossing

Cloubis gebruikte Power BI om een oplossing te creëren met verschillende lagen die beantwoorden aan de behoeften van iedere stakeholder.

Integratie

  • dbt
  • PowerBI

Resultaat

De implementatie van Power BI heeft de financiële afdeling van de VRT voorzien van gestroomlijnde processen, real-time zichtbaarheid en interactieve rapportagemogelijkheden, wat uiteindelijk heeft bijgedragen aan vlottere communicatie en besluitvorming bij de VRT.

De volgende stap is om het huidige datamodel uit te breiden om andere specifieke rapportages mogelijk te maken (zoals P&L), of om het te combineren met gegevens uit andere datamodellen (zoals HR of content).