Kwalitatief betere kinderopvang dankzij een Big Data-oplossing

Via een big data-oplossing van Xplore Group heeft Kind en Gezin een beter zicht op de kwaliteit van de aangeboden kinderopvang. De toepassing schuift mogelijke aandachtspunten op een objectieve manier naar voren.

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en gezinnen via dienstverlening rond preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

 

In samenwerking met Kind en Gezin bouwde Xplore Group een model dat via indicatoren tracht in kaart te brengen welke kinderopvangvoorzieningen meer aandacht verdienen vanuit het oogpunt van de klantenbeheerders alvorens te worden onderworpen aan een inspectie ter plaatse. De dossiergegevens besloegen zowel het administratief dossier van een kinderopvangvoorziening, een mogelijk bestaand klachtendossier als de gegevens uit inspectie.

 

Het platform ondersteunt de klantenbeheerders om rapporten over aanbieders van kinderopvang op een objectieve manier te beoordelen en indien nodig een dossier gerichter op te volgen.

 

Op een vergelijkbare manier bouwt Kind en Gezin met Xplore Group een oplossing uit voor preventieve gezinsondersteuning. Analyse van historische data levert een reeks signalen op die objectief op de nood aan bijkomende ondersteuning kunnen wijzen. De toepassing tracht te voorspellen waar meer gerichte opvolging nodig kan zijn.

kind en gezin

Xploration

Kind en Gezin zocht een oplossing om inzicht te halen uit beschikbare historische data en zo de dienstverlening te optimaliseren.

Onze oplossing

Xplore Group analyseerde de beschikbare data en bouwde samen met Kind en Gezin een platform waarmee klantenbeheerders hun rapporten op een objectieve manier aan criteria kunnen aftoetsen.

Integratie

  • R
  • RStudio
  • Informatica PowerCenter
  • Microsoft Power BI

Resultaat

Via Xplore Group beschikt Kind en Gezin over een oplossing die objectief signaleert of een aanbieder van kinderopvang extra aandacht en opvolging vereist. Het is een aanpak die toelaat om te voorspellen of een klantenbeheerder een dossier gerichter moet opvolgen.