Managed self-service rapportering via Power BI

De Vlaamse Waterweg, een agentschap van de Vlaamse Overheid, beheert de waterwegen in Vlaanderen, inclusief verkeersbeheer, bruggen- en sluizenbeheer, vergunningstoewijzing voor evenementen langs het water, en watercapaciteitsaanvragen. Zij klopte aan bij competence centre Cloubis om hen te ondersteunen bij de rapportering van hun data.

Hoewel de Vlaamse Waterweg Power BI al gebruikte voor zowel operationele als strategische rapportage, was de huidige aanpak niet beheersbaar of schaalbaar. Medewerkers installeerden Power BI zelf, kregen toegang tot brongegevens en maakten rechtstreeks rapporten op het bronsysteem, zonder best practices toe te passen. Dit leidde tot prestatieproblemen en veiligheids- en beheersproblemen, met veel vragen van eindgebruikers over incorrecte data of onduidelijke rapporten tot gevolg.

Onze oplossing

Om deze uitdagingen aan te pakken, werd er een informatiemanagementteam opgericht binnen De Vlaamse Waterweg, gericht op het beheer van strategische data-oplossingen. In samenwerking met Cloubis werken ze aan een moderne cloud data-architectuur via Azure Synapse Analytics en de implementatie van een schaalbare self-service rapporteringsoplossing in Power BI.

Resultaten

Na de implementatie van het Azure-data platform kon De Vlaamse Waterweg belangrijke gegevens centraliseren en verwerken tot waardevolle strategische informatie. Met beveiliging en best practice beheersregels konden deze inzichten worden verspreid via centraal beheerde Power BI Werkruimtes. Het opgezette rapporteringsframework ondersteunt bovendien self-service BI, waardoor bevoegde Power BI-gebruikers zelf rapporten kunnen ontwikkelen, aanpassen en delen.

Xploration

De Vlaamse Waterweg, een agentschap van de Vlaamse Overheid, had nood aan ondersteuning voor een duidelijke en overzichtelijke rapportering van hun data..

Onze oplossing

  • Een end-to-end Azure Synapse Analytics data platform waarbij dataverwerking is georganiseerd volgend de 3-laagse Medallion architectuur.
  • Een managed self-service rapportering framework in Power BI.

Integration

  • Azure Synapse Analytics (Synapse Pipelines, Spark notebooks, Data Lake, Serverless SQL Pools).
  • Power BI.
  • Azure DevOps voor versiebeheer van code en de opzet van release en deployment pipelines.

Resultaat

Na de implementatie van het Azure-data platform kon De Vlaamse Waterweg belangrijke gegevens centraliseren en verwerken tot waardevolle strategische informatie. Die inzichten worden verspreid via centraal beheerde Power BI Werkruimtes. Het opgezette rapporteringsframework ondersteunt bovendien self-service BI, waardoor bevoegde Power BI-gebruikers zelf rapporten kunnen ontwikkelen, aanpassen en delen.