Digitale customer touchpoints on point met het oog op always-on content marketing

Var versterkt het digitale kanaal. Xplore Group ondersteunt de strategische doelstellingen van Var met een nieuwe website, gebaseerd op een performant CMS.

Var is een mediaregie die reclameruimte aanbiedt bij de content van de radio- en tv-zenders en de websites van de VRT. Var is een innovatieve mediapartner met performante oplossingen die merken en consumenten verbinden. Het maakt van Var een belangrijke partner die bijkomende financiële middelen genereert voor de VRT. Var zet in op de digitale vernieuwing van haar customer touchpoints. Tegelijk evolueert Var van een klassieke aanpak met campagnes naar een benadering die op always-on content marketing is gebaseerd.

 

Var schakelde Xplore Group in voor de ontwikkeling van een nieuwe website en de implementatie van het bijhorende Content Management System (CMS). Xplore Group legde de basis voor het project na een globale analyse. De eigenlijke ontwikkeling gebeurde via de combinatie van de klassieke watervalmethode en de principes van de agile methodologie. Dat stelde Xplore Group in staat om via een reeks tweewekelijkse sprints de website en het CMS op te leveren. Xplore Group werkt intussen onder andere verder op analytics en de optimalisering van conversie. In een volgende fase bezorgt Xplore Group ook het klantenportaal MyVar een complete make-over.

screenshot new website VAR

Xploration

Var ging op zoek naar een manier om haar digitale customer touchpoints te vernieuwen, in het kader van de evolutie richting always-on content marketing.

Onze oplossing

Xplore Group bouwde voor Var een nieuwe website. Aan de basis ligt de CMS-oplossing Sulu, die instaat voor de creatie en het beheer van enterprise multi-sites en die een betrouwbare ontwikkelingsomgeving biedt voor krachtige apps. Omdat MyVar geen CMS-toepassing is, besliste Xplore Group die functionaliteit niet met Sulu, maar met Symfony te bouwen.

Integratie

  • Sulu (CMS)
  • Symfony (PHP framework)

Resultaat

Var beschikt over een performante CMS-omgeving die een stevige basis biedt aan ontwikkelaars en aan redacteurs. Xplore Group bezorgt Var op die manier een moderne en performante website die de doelstellingen van de mediaregie perfect ondersteunt.