Devops

Met tools en best practices voor DevOps zorgt Xplore Group ervoor dat een bedrijf zijn concurrenten voor blijft, door sneller, met meer succes en op grotere schaal oplossingen uit te rollen. 

DevOps (Development & Operations) is een term uit de softwareontwikkeling die duidt op de wendbare relatie tussen Development en IT Operations. DevOps wil de relatie tussen de twee verbeteren via communicatie en samenwerking. Samen met de culturele verandering introduceert DevOps een breed scala van (nieuwe) tools. Die maken het voor beide partijen makkelijker om processen te automatiseren.

DevOps stelt bedrijven in staat om de deployment van oplossingen sneller te realiseren, met minder storingen, op een veel grotere schaal en met minder mensen. Daardoor kunnen bedrijven de time-to-market van nieuwe functionaliteiten inkorten, en zo de concurrentie te snel af zijn.