Test automation

Hoe later tijdens de softwareontwikkeling een bug opduikt, hoe meer het kost om die te herstellen.  Om dat te voorkomen, waarborgt Xplore Group de kwaliteit van de ontwikkelde software doorheen de hele projectcyclus, via de controle van de functionaliteit en de validatie van de complete bedrijfsprocessen.

Om de kwaliteit van een project te waarborgen, focust het QA-team van Xplore Group zich op verschillende aspecten van de applicatielevenscyclus. Een testingenieur verwerft snel inzicht in de functionaliteit van de software die in ontwikkeling is. Daarom is het belangrijk het QA-team zo vroeg mogelijk te betrekken bij het project.

Door het QA-team al bij de analysefase te betrekken, is het mogelijk om gebreken te detecteren nog voor er code is geschreven. Tijdens die fase controleert het team ook of de kwaliteit van de analyse voldoet om de ontwikkeling te kunnen starten.

Omdat time-to-market van groot belang is, investeert Xplore Group in de ontwikkeling van kennis over testautomatisering. De complete testcyclus omvat unit testing, middle layer testing, UI testing, exploratory testing en performance testing.