Van een begrip naar een concreet product in 5 dagen

Als digital native, herken je allicht volgende uitdaging: oneindig aantal mogelijkheden om concepten te testen maar beperkingen in tijd en budget. Kom in deze blog meer te weten over design sprints en waarom Xplore Group ze zo graag hanteert als oplossing.

Het belang van innovatiemogelijkheden te testen

Je kan niet achter blijven. Je moet innovatief zijn en dus vaak inzetten op het uitwerken van nieuwe ideeën. Om dat vol te houden, raden wij je aan gebruik te maken van snelle ontwikkelingsmethodes zoals design sprints.

Wat zijn design sprints?

Designs sprints worden ingezet als ontwikkelingsmethode met een korte doorlooptijd van slechts vijf dagen. In dit vijfdelig proces, gebeurt de transormatie van vraagstuk naar concreet product dat kan worden uitgetest door gebruikers. Design sprints zijn een kind van Google Ventures en werd ontwikkeld om uitdagingen op te lossen met minder middelen. Een design sprint is een combinatie van design, prototyping en validatie.

Wist je dat Airbnb, Slack en Facebook design sprints toepasten om zo snel mogelijk producten te ontwikkelen? Nu alleszins wel.

Design sprints are powered by (digital) strategy

Mighty voorbereiding

Vooralleer we starten aan de design sprints, moet de probleemstelling duidelijk afgebakend zijn.

 

Dat doen we via een customer en business analyse om problemen en opportuniteiten te ontdekken.

 

Deze antwoorden leveren ons inzichten op omtrent:

 

 • Wie de target group is (grootte, type, karakteristieken).
 • Hoe de gebruiker denkt en tegen welke problemem zij aanlopen.
 • Welke stappen de klant doorloopt en wat ze nodig hebben.
 • Hoe de markt eruit ziet, waar kansen en bedreigingen liggen.
 • Wat je concurrent doet en waar jouw waarde ligt.
 • Hoe je bestaande producten presteren.
 • Welke market en technologische trends van toepassing zijn op je bedrijf.
 • Waar het huidige product gebruikt wordt. (omgeving, media, locatie, plaats…)
 • Hoe de nieuwe oplossing geïmplementeerd zou kunnen worden. (Skills, budget, business model, go-to market…)

 

Opportuniteiten en kernproblemen worden verwerkt tot design challenges. Deze dienen als startpunt van de design sprint en zijn de aanzet tot doelgerichte oplossingen.

We ontwikkelen een concreet product in 5 dagen.

Design Sprints van maandag t.e.m. vrijdag

 

Maandag: understand – ideation – brainstorm

 

Nadat je een goed inzicht hebt over wie je users zullen zijn, met een duidelijk kader rond de redenen waarom, is het makkelijker een helder kernvraagstuk op te stellen.

 

Informatie analyseren => Leid hiervan inzichten af => Formuleer mogelijke vragen => Specifieer kernvraagstuk.

 

Zonder ideeën, geen nieuwe producten. Deze fase draait om zo veel mogelijk oplossingen voor het vraagstuk te genereren. We brainstormen om outside-the-box oplossingen te bedenken.

 

Belangrijk tijdens deze brainstormsessies is de aanwezigheid van creatief zelfvertrouwen – deelnemers moeten input durven leveren. Deze brainstormsessie dient om elkaars inspiratie aan te vullen. We geven je inspiratie dan ook een duwtje in de rug via bliksemdemo’s en kennisdeling uit de afgenomen interviews met experts.

 

In deze fase geldt de regel kwantiteit boven kwaliteit. Het is belangrijk om zoveel mogelijk ideeën te genereren, evaluatie volgt later. Wees niet blij met het eerste beste idee, wie weet komt er een beter enkele minuten later.

 

 

Dinsdag: Define

 

 • We beslissen over de oplossing
 • De webflow wordt gedefinieerd
 • Er wordt een storyboard gebouwd

 

 

Woensdag: Build

 

We maken onze ideeën zo vroeg mogelijk tastbaar en testen deze met potentiële gebruikers. Zo krijgen we belangrijke feedback voor de verbeteringsideeën en prototypes. Love it, change it, or leave it.

 

Het doel van deze fase is om op experimentele wijze de best mogelijke oplossing te ontdekken. Het resultaat is een overzicht van beperkingen van de solution en hoe mensen zouden reageren (gevoel – gedrag – ratio) op de oplossing wanneer ze geïmplementeerd zou worden.

 

Bij de bouw van het prototype beantworden we 3 vragen.

 

 • Wat zijn de basisfuncties voor de gebruiker?
 • Waar heeft ze nog geen rekening mee gehouden?
 • Hoe werd het nooit eerder gedaan?

 

 

Donderdag: test ontwerp met echte gebruikers

 

Je ontvangt waardevolle feedback als je protoypes test.

 

In user tests is het belangrijk om genoeg ‘waarom’ vragen te stellen om zo tot grondige motiveringen van testresultaten te komen. Ons primaire doel in een test interview is om zoveel mogelijk insight te genereren.

 

 

Vrijdag: Report

 

De design sprint is er om op collaboratieve wijze beslissingen te maken en oplossingen uit te denken. Uit de testfase wordt duidelijk of de oplossing al dan niet efficiënt is en waar geoptimaliseerd kan worden. Bevindingen worden opgelijst en gerapporteerd aan stakeholders en andere betrokken partijen.

Waarom sprinten?

Wanneer je wil innoveren, mag je geen trial-and-error houding missen. Bij trial and error is het dan weer belangrijk om zo snel mogelijk te ontdekken of opportuniteiten al dan niet de moeite waard zijn om op in te zetten.

 

Een design sprint focust niet op hoe het idee visueel vormgegeven zal worden, maar op hoe het concept verder ontwikkeld moet worden tot een concreet product. Je bent klaar voor Design Sprints wanneer je duidelijk weet op wie je wil gaan focussen, wat de problemen zijn die je moet tackelen en op welk gebied je kan scoren.

Design thinking voor communicatie

Met design sprints kun je als organisatie heel klantgericht innoveren en communiceren. Design sprints voer je uit bij het opzetten van een nieuwe business, maar ook om een bestaand product te optimaliseren. Denk aan webshops, applicaties, platformen…

 

Sta jij op het punt een nieuwe business of oplossing te ontwikkelen en heb je nood aan design sprints?

 

Ja, ik heb nood aan design sprints

 

Jelle is dé persoon wanneer je stappen wil zetten richting design thinking en/of nood hebt aan een workshop ‘design sprints’. Hij beantwoordt je vragen met plezier!”

 

jelle.plass@forward.eu

Auteur: Xplore Group, 15 dec 2020