UX & toegankelijkheid bij VRT

Competence Centre Humix werd ingeschakeld door de openbare omroep om hun online platformen te verbeteren. De samenwerking richtte zich op het optimaliseren van de toegankelijkheid en het creëren van een gebruiksvriendelijke digitale omgeving voor een breed publiek.

Als openbare omroep van de Vlaamse Gemeenschap in België speelt de VRT een cruciale rol in het verspreiden van diverse inhoud over verschillende kanalen. Ze richten zich op kwalitatieve inhoud op het gebied van informatie, cultuur, onderwijs, amusement en sport. Naast het produceren van kwaliteitscontent, streeft de VRT ook naar hoogwaardige digitale kanalen. Dit benadrukt het toenemende belang van UX, UI en inclusief design.

 

Het doel

De bestaande en nieuwe websites en applicaties van de VRT evolueren voortdurend en moeten daarom steeds worden verbeterd met het oog op de eindgebruikers. Het is voor de VRT van cruciaal belang om alle inhoud op een toegankelijke manier aan te bieden.

Onze acties

 • Analyse van belangrijkste taken
 • Interviews met gebruikers
 • Gebruikerstests
 • A/B-testen
 • Ondersteuning van ontwerp en ontwikkeling
 • Documentatie van interne richtlijnen voor toegankelijkheid & WCAG

Onze aanpak

We bieden ondersteuning aan VRT MAX en andere VRT-websites en -applicaties op het gebied van toegankelijkheid & UX. Voor VRT MAX adviseren, begeleiden en ondersteunen we VRT bij alle gebruikersonderzoeken ter bevordering van de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de applicaties en website. Dit omvat regelmatige gebruikersonderzoeken zoals:

 • Top task research van website en applicaties
 • Gebruikerservaring van kinderen via interviews, gericht op het Ketnet-aanbod en kindprofielen
 • Gebruikerstests voor het omgaan met gemengde inhoud zoals podcasts, radio- en audiofragmenten
 • A/B-testen om de conversie naar specifieke kijk- of luisterervaringen te verbeteren

 

Wat betreft toegankelijkheid ondersteunen we de VRT bij het creëren en implementeren van toegankelijke digitale ervaringen door:

 • Gebruikerstests gericht op gebruik met diverse ondersteunende technologieën (zoals schermlezers, braillebesturingselementen, toetsenbordbediening…)
 • Ondersteuning van ontwerp en ontwikkeling bij het creëren van toegankelijke applicaties en websites
 • Betrekken van specifieke doelgroepen (anderstaligen, digibeten, personen met cognitieve stoornissen…) bij interviews en andere gebruikersenquêtes
 • Zorgen voor interne bewustwording en praktische trainingen over digitale toegankelijkheid
 • Documenteren van interne richtlijnen over toegankelijkheid en WCAG-naleving

Xploration

Door de constante evolutie van het digitale landschap had de VRT nood aan verbeterde websites en applicaties met het oog op hun eindgebruikers.

Onze oplossing

Op basis van een aantal analyses en gebruikersonderzoeken ondersteunt Humix de openbare omroep om hun websites en applicaties te optimaliseren op vlak van UX, UI en inclusief design.

Integration

 • Gebruikerstests
 • A/B-testen

Resultaat

Humix slaagde er in om een uitstekende gebruikerservaring te creëren op alle kanalen. Bovendien ontworpen ze een consistent en aantrekkelijk visueel ontwerp en een goede gebruikerservaring. Tot slot voerden ze verbeteringen door aan specifieke functies op basis van gebruikersonderzoek, zoals een herstructurering van de zoekfunctionaliteit om het zoeken naar zowel audio- als video-inhoud te verbeteren.