Een efficiëntere en diervriendelijke aanvoer van vlees

VION Food Group is een wereldwijde producten van vlees, met productlocaties in Nederland en Duitsland en verkoopkantoren in meer dan tien landen wereldwijd. Het productportfolio van VION omvat vers varkens- en rundsvlees voor de retail, foodservicebedrijven en de vleeswarenindustrie. VION heeft onder andere slachthuizen voor varkens en runderen in Nederlands en Duitsland.

VION Farming is de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanvoer van varkens voor VION Food Group in Nederland. Deze organisatie beheert het proces van de aanvoer van vleesvarkens en zeugen van de boerderij naar de verschillende slachthuizen van VION. VION vroeg om hulp bij het stroomlijnen van de activiteiten die nodig zijn voor de productie en de aanvoer van de dieren.

 

Xplore Group kwam met twee oplossingen die samen hebben gezorgd voor een verbetering van de belangrijkste knelpunten. Aan de ene kant werd er een interne software opgezet, genaamd Farmingnet, dat direct inzicht geeft aan de varkenshouders in het gewicht, de spier- en spekdikte van de geleverde dieren. Ook geeft het extra informatie, zoals de prestaties per afdeling, wat belangrijker kennis oplevert over de gezondheid van de varkens en de mogelijkheid biedt om verschillende locaties of bedrijven te vergelijken. Hierdoor kunnen de varkenshouders hun bedrijfsvoering optimaliseren, wat leidt tot een hogere kwaliteit van productie en product.

CEO VION farming

Naast bovenstaande waren er nog enkele problemen bij het aanleveren van de dieren. Bij de productlocaties in het Duitse Emstek waren er regelmatig lange files vrachtwagens. Dat veroorzaakte irritatie bij zowel transporteurs als bij dierenrechten- en milieuorganisaties.

 

Een online applicatie bood hier de oplossing voor. De tool verdeelt de werkdag van de productielocaties in tijdssloten die zijn afgestemd op de maximale verwerkingscapaciteit van de productielocaties, zowel bij transporteurs als bij dierenrechten- en milieuorganisaties.

 

Hierdoor zijn de files aan de poort van de locaties verdwenen wat dan weer zorgt voor minder stress bij de dieren aangezien zij minder lang in de vrachtwagen hoeven te verblijven. Deze nieuwe manier van werken levert tijdswinst op voor de transporteurs en maakt een efficiëntere planning mogelijk in de productielocaties. De aanvoer van de dieren kan nu perfect afgestemd worden op de productiecapaciteit van het bedrijf.

Xploration

VION zocht een oplossing om zowel de rapportering over de aanvoer van varkens, als de aanvoer van deze dieren bij de productielocaties te stroomlijnen.

Onze oplossing

Er werden online tools ontworpen waarmee varkenshouders direct zicht hebben op de kwaliteit van de aangeleverde dieren en waarmee klanten een tijdslot kunnen reserveren voor de aanvoer van dieren bij de productlocaties.

Integratie

Farmingnet

 • Vaadin
 • Oracle database
 • Oracle WebLogic Application Server
 • Java
 • REST services

 

Planningstool:

 • Vaadin 7 .4.7 and Spring
 • Vaadin Custom Widgets
 • Spring
 • Spring data / Hibernate
 • Spring security
 • Oracle database
 • Jackson
 • Junit / Mockito / hsqldb
 • Java 6
 • Servlet 2.4
 • Apache PDFBox
 • GlassFish server

Resultaat

De uitkomst van het project resulteerde in tijdswinst voor de transporteurs, efficiëntere planning in de productielocaties en minder dierenleed. Ook de varkenshouders hebben meer inzicht in de kwaliteit van de geleverde dieren. Dit laat hen toe hun bedrijfsvoering beter af te stemmen op de specifieke wensen van VION Food Group. De planningstool werd later ook overgenomen door andere Duitse productielocaties van VION Food Group.

Hulp nodig met het digitaliseren van je business? Onze Xplorers helpen je op weg!

of bel Noa Vanderhaegen

+32 479 93 21 88