Studie bewijst het onmiskenbare belang van goed project management

Het Project-management landschap in België – Anno 2020 en de komende decennia.

Waarom we bestuderen wat we bestuderen

Xplore Group staat voor innovatie. Om innovatie om te zetten in praktijk is expertise, onderzoek en daadkracht nodig. Dagdagelijks bestuderen we wat er leeft binnen verschillende IT-domeinen, waar er geschakeld dient te worden, hoe we ondernemingen gericht en op de beste manier – op maat van hun organisatie – kunnen verder helpen.

 

Je kunt op Xplore Group rekenen bij het bouwen van IT-landschappen alsook voor de invulling ervan. Denk daarbij aan software maar evengoed digitaal ontwerp en content. Je kunt bij ons terecht voor aparte onderdelen maar de meeste organisaties schakelen ons in wanneer ze een geheel traject end-to-end willen opzetten en laten ontwikkelen door eenzelfde partij.

Ontdek de wereld van Project Management

Wanneer je een project opzet en/of uitwerkt, is de constante opvolging van scope, cost en timing een noodzaak. Daarnaast is het cruciaal een toegewijde project manager onder de arm te nemen die het overzicht behoudt en jouw realistische ambities waar maakt.

 

Hoe ziet het Belgische projectlandschap eruit? Welke methodlogieën bewijzen hun meerwaarde voor de Belgische bedrijfswereld? Hoe zal de rol van Project Manager in de komende jaren evolueren? Welke investeringen dienen we te maken om in te zetten op een betere project-management-organisatie? Wat zien we nu reeds als doorslaggevend voor in de toekomst? Kortom, hoe ziet het project management domein er uit in ons divers, klein en goed opgeleide land België? Xplore Group deed diepgaand onderzoek naar de Projectmanagement stand van zaken in 2020 en verder. Je leest hier alvast een voorproefje.

PM in Belgium – Anno 2020 + toekomst

Onze werkwijze en partners

Er was tot nu toe nagenoeg geen betrouwbare data beschikbaar omtrent dit topic, dus voerden we samen, met de Artevelde hogeshool (Gent, België), departement OFM & BEM, een landelijk onderzoek uit aan de hand van een combinatie van kwantitatieve (survey) en kwalitatieve (diepte-interviews) methoden.

 

Representatief onderzoek

Concreet hebben we kunnen rekenen op een grote steekproef van IT-projectmanagers, projectsponsors en senior managers uit het hele land. We bereikten Nederlands-, Frans- en Engelstalige respondenten, wat een solide basis van gegevens opleverde om te analyseren. Na een grondige analyse werden de resultaten representatief geacht, meer specifiek wat de Belgische IT-sector betreft.

De Topics

De resultaten werden opgesplitst in vier delen.

 

1. Landschapsmethoden en beperkingen

 

We geven een overzicht van de meestgebruikte methodologieën: Agile PM, PRINCE2, Waterfall,…, de belangrijkste constraints dat een project heeft alsook welke budgetten er hierbij passen. Baanbrekend is ook dat we verschillende interessante correlaties hebben gevonden die de lezer meer inzicht geeft in het Belgische Projectlandschap.

 

2. Projectvolwassenheid & PMO

 

We bestudeerden en beantwoordden vragen rond de doelen van een Project Management Office (PMO), de gebruikte PMO types en of deze types het efficienst worden ingezet. Dit werd onderbouwd met het nodige cijferwerk en werden verschillende oorzaken beschouwd. Inzichten vind je terug in de whitepaper.

 

3. Projectmanager rol

 

Wie zijn deze project managers en hoe zal deze rol evolueren? We geven jou een inkijk in hoe de Belgische Project manager zal evolueren over het komende decenium.

 

4. Terug naar de toekomst

 

We bekeken welke methodologieën ook in de toekomst een plekje krijgen en welke wellicht zullen verdwijnen. We bekeken onder andere Agile PM, Waterfall PM, PRINCE 2, PMBOK en IPMA. Daarnaast bekijken we de focus en de doelbepaling van de verschillende project-management benaderingen in relatie met het komende decenium.

Waarom je deze studie gelezen moet hebben

Deze studie is uniek in zijn soort en schetst een duidelijk beeld over de huidige PM-situatie in België. Het geeft inzicht over enkele pijnpunten, diens redenen en reikt tegelijk ook groeikansen en mogelijke opportuniteiten aan. Daarnaast geven we bij veelvoorkomende uitdagingen niet enkel de oorzaak en het gevolg weer maar ook een alternatief en oplossing. Zo kan deze studie vanuit verschillende vlakken worden ingezet als leidraad.

Een sneakpeak

Project management kan niet zomaar iets zijn bovenop je takenpakket. Althans, voor noemenswaardige projecten. Merkte je al meermaals op dat projecten te lang blijven doorlopen? Dat kosten zelden binnen het ingeschatte of gewenste plaatje blijven door het niet halen van deadlines of louter onrealistische inschattingen? Besef je dat je beter kan, maar je weet niet concreet hoe. Dan wordt het snel tijd om contact op te nemen met yvain.verelst@xploregroup.be, Senior Project Manager Xplore Group en tevens auteur van The Project-management landscape in Belgium – Anno 2020 and the coming decade.

Auteur: Yvain Verelst, 23 okt 2020

Begin je van nul en ga je voor een totaalinnovatie?